TAJUK

maksud sains dan teknologi

"Sains merupakan suatu proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Perkataan sains datang daripada bahasa Latin, scinetia, yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat. Dan seperti proses mendapatkan maklumat yang lain, sains bermula dengan pengalaman, dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya. Manakala teknologi ialah pengetahuan sains yang digunakan secara praktikal di dalam industri. Teknologi merujuk kepada alatan dan mesin yang digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia".

INFO SAINS


Terdapat sembilan buah planet dalam Sistem Suria. Turutan planet-planet mengikut jarak paling dekat sehingga paling jauh dari Matahari ialah seperti : Utarikh, Zuhrah, Bumi, Marikh, Musytari, Zuhal, Uranus, Neptun dan Pluto.
Ekperimen membuat roket air

 
Matahari